Resultaten vragenlijst bezetting en ervaringen ondernemers

Half augustus is er vanuit partners@visitgroningen.nl een nieuwsbrief verstuurd naar verschillende ondernemers in de stad en provincie. In deze nieuwsbrief stond een vragenlijst waarin we aan de hand van zes korte vragen in beeld hebben gebracht hoe de Groninger vrijetijdseconomie deze zomer is verlopen en wat de persoonlijke ervaringen van de ondernemers zijn.

Resultaten

Uit de resultaten van de vragenlijst, waar 57 ondernemers aan hebben deelgenomen, blijkt dat de bezetting in de Groninger vrijetijdssector erg varieert dit jaar:

  • 14 ondernemers geven aan een bezetting te hebben hoger dan 95%
  • 20 ondernemers geven aan een bezetting te hebben tussen de 75% en 95%
  • 7 ondernemers geven aan een bezetting te hebben tussen de 50% en 75%,
  • 9 ondernemers geven aan een bezetting te hebben tussen de 25% en 50%
  • 7 ondernemers geven aan een bezetting te hebben van lager dan 25%.

Verder zegt 40% van de ondernemers een hogere bezetting te hebben t.o.v. vorig jaar en 43% een lagere bezetting.

Ook in de omzetgetallen is het erg verdeeld. Hierin geeft 41% van de ondernemers aan een hogere omzet te hebben gedraaid t.o.v. vorig jaar en 44% van de ondernemers een lagere omzet. 82% van de bezoekers is dit jaar afkomstig uit Nederland en 18% van de bezoekers is afkomstig uit het buitenland, waarvan het grootste deel uit Duitsland. Uit de vragenlijst blijkt ook dat de campagnes van Marketing Groningen ‘Groningen voor elkaar’, ‘Gelukkig ben je in Groningen’ en ‘Vier de Groningse zomer’, die zijn ingezet om de vrijetijdssector te ondersteunen, zijn opgevallen bij 76% van de ondernemers. De campagnes zijn voornamelijk waargenomen via sociale media en de verschillende campagne posters in en om de stad.

Om te achterhalen waar deze variatie uit voort komt hebben wij, naar aanleiding van deze vragenlijst, contact opgenomen met 42 ondernemers uit de toeristische sector in zowel de stad als provincie. Hieruit blijkt dat de retail ondernemingen en culturele instellingen het voornamelijk moeilijk hebben. De campings en B&B’s in de provincie hebben het dit jaar extra druk. Bezoekers willen graag de ruimte opzoeken en kiezen sneller voor een overnachting in de provincie.

Wil je contact met ons opnemen en je vragen of zorgen delen? Dat kan via:

E-mail: partners@visitgroningen.nl
Tel: 050-3199766